מדניות פרטיות

מדניות פרטיות

מלון כרמלה בוטיק

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו מתארת את סוג המידע האישי אשר מתקבל ונאסף מהמבקרים באתר של מלון בוטיק
כרמלה ,(il.co.carmellahotel.www (להלן: "האתר "ומסבירה לאילו מטרות הוא משמש.
מדיניות פרטיות זו משתנה מפעם לפעם, ומומלץ לבקר בעמוד זה לפרקים. השימוש שתעשו באתר, בכל צורה
שהיא, מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת מצדך לתכני מדיניות פרטיות זו.

Google Analytics
האתר עושה שימוש ב – (Analytics Google-להלן: השירות(, שירות ניתוח אינטרנט מבית חברת .Google
השירות משתמש בקובצי "עוגיות", קובצי טקסט שהאתר שותל במחשבכם, כדי לסייע לבעלי האתר לנתח את
אופן השימוש של המשתמשים באתר.
המידע הנוצר על ידי קובץ ה"עוגיה" על אודות השימוש שלכם באתר )כולל כתובת ה IP-שלכם, סוג הדפדפן,
ספק שירות האינטרנט, זמן ומועד ביקור באתר, דפים מפנים ודפים יוצאים, כמות ופירוט לחיצות עכבר( יועבר
אל Google ויאוחסן על ידיה בשרתים שבבעלותה בארה"ב.
Google תשתמש במידע זה כדי לבצע הערכה של השימוש שלכם באתר, לערוך דו"חות על פעילות באתר
ולהציגם בפני בעלי האתר, ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות באתר ולשימוש באינטרנט.
Google רשאית גם להעביר מידע זה לגורמי צד שלישי כאשר הדבר מתחייב על פי חוק, או כאשר גורמי צד
שלישי אלה מעבדים את המידע מטעמה של.Google
Google לא תקשר את כתובת ה IP-שלך עם כל נתונים מזהים אחרים שמוחזקים בידי.Google
באתר זה יושמו תכונות נוספות של השירות, שאינן נכללת בחבילה הסטנדרטית. תכונות אלה, הנכללות תחת
המאפיין "ניתוח נתונים על סמך פרסום מבוסס תצוגה (Advertising Display Analytics Google" (
כוללות :שיווק מחדש ,(Remarketing (דיווח על צפיות במאמרים על סמך נתוני רשת הפרסום של גוגל
,(Reporting Impression Network Display Google (מנהל הקמפיין של שירות ,DoubleClick ודיווח נתוני
דמוגרפיה ותחומי עניין.
השימוש בנתוני דמוגרפיה ותחומי עניין נועד לאפשר לבעלי האתר להבין את צרכי המשתמשים, למקד את
תכני האתר ולהתאים עבורם פרסום רלוונטי. יודגש כי לא נאסף מידע על משתמשים בודדים — מדובר בצבר
של מידע על מגוון רחב של משתמשים שאינו מאפשר זיהוי אישי של המשתמש.
באפשרותכם לסרב להשתמש בקובצי עוגיות באמצעות בחירה בהגדרות המתאימות בדפדפן שלכם, או
באמצעות הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע ל .Analytics Google-שימו לב שאם תעשו
כן, יתכן שלא תוכלו להשתמש בפונקציונליות המלאה של האתר.
באמצעות השימוש באתר זה, הנכם מביעים הסכמה לעיבוד הנתונים אודותיכם בידי Google באופן המתואר
לעיל ולמטרות המתוארות לעיל.
מסירת מידע לאתר
משתמשים המעוניינים להגיב באתר יתבקשו למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם. בנוסף, על
המשתמשים באתר לדעת כי כתיבת תגובה באתר חושפת בפני בעלי האתר את כתובת ה IP-האישית שלהם.
פרסומות באתר
פרסומות מסוימות המצויות באתר מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן.
לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשבך. לבעלי האתר אין שליטה או גישה לקבצי
עוגיות אשר שותלים מפרסמים חיצוניים באתרנו. עליכם לקרוא את מדיניות הפרטיות הרלוונטית של שירותי
פרסום חיצוניים אלו.
אם ברצונכם לבטל את הפעלת קבצי העוגיות באפשרותכם לעשות זאת באמצעות הדפדפן המשמש אתכם.
ניתן למצוא הוראות לביצוע פעולה זו בדפי העזרה ובאתרי האינטרנט של מפעילי הדפדפנים השונים.
DoubleClick DART עוגיית
חברת גוגל ,(Google (המפרסמת באתר הסולידית כחברת צד ג', משתמשת בעוגיית DART כדי לפרסם
פרסומות באתר. ניתן לבטל את השימוש בעוגיית DART באמצעות ביקור באתר החברה.
רשימות דיוור
חלק מהתכנים באתר מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות מעת לעת, לפי שיקול דעתם של
בעלי האתר, למי שביקשו באופן מפורש לקבלם, לאחר שמסרו מרצונם את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.
ניתן להפסיק את משלוח התכנים דרך לחיצה על הכפתור "הסר הרשמה" בתחתית כל הודעת דואר
אלקטרוני, או באמצעות פניה לבעלי האתר.
Facebook pixel
האתר עושה שימוש בפיקסל של פייסבוק על מנת לייצר קהל המעוניין בתכני האתר. קהל זה יכול להוות קהל
יעד לשיווק מוצרים המתוארים באתר זה.
בעלי האתר רשאים שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לפי שיקול דעתם המוחלט.